Öğretim Programı Değerlendirme Raporu_ Temel Dini Bilgiler İho

İmam Hatip Ortaokulu

 Temel Dini Bilgiler Dersi Taslak Öğretim Programı

Değerlendirme Raporu

A.Programın Yapısı İle İlgili Görüşler: (UygulamaEsasları:Diğer)

Programda inanç, ibadet, ahlak ve muâmelât alanlarının -diğer programda olduğu gibi- üniteler içinde, dört yıla dağıtılmasının isabetli olduğu kanaatindeyim.

B.Beceriler İle İlgili Görüşler:  (UygulamaEsasları:Ekleme)

B1.”Araştırma ve sorgulama becerisi” ne yönelik, kitapta, belli araştırma konularının olmasını teklif ediyorum. Öğrenciler her ilde belli bir müzeye- belli bir kitaba-belli bir mekana  yönlendirilmeli.

Öğrencilerin nereye gideceği il il ders kitabında yer alamaz. Bunun için online bir platformda, o ile- o beldeye ait, üniteyle irtibatlı gezi mekanları ilan edilecek.

Örnek: 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. ünite 4. konudaki “ İslam Akla Önem Verir” konusu için İstanbul’dakiler  “İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ” ne yönlendirilecek. O hafta, bu dersi alan öğrencilerin, ailecek o müzede araştırma yapmaları heyecan verici olacaktır.

Ya da ders kitabındaki bir soru, aynı amaca yönelik, birbirini tanımayan onlarca öğrenciyi  – kitap, eser araştırması için-, şehrin kütüphanesinde bir araya toplayarak, araştırma ve sorgulama becerisine katkı sağlayacaktır. Kütüphanelerde, ders kitaplarındaki soru üzerine bir araya gelmiş farklı okul öğrencileri, birbirlerini araştırmaya teşvik edecektir. Kütüphaneler, müzeler aynı amaç için araştırma yapacak öğrencilerle dolacaktır. . (UygulamaEsasları:Ekle)

B2. “Mekân, Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi” (UygulamaEsasları:Ekleme)

“Harita ve grafik yorumlayabilme”  becerisini arttırmak için, ders esnasında çok fazla haritaya ihtiyaç duyuyorum. Kitap hacmini büyüteceği için, konuyla irtibatlı çok sayıda haritanın ders kitabında yer alması mümkün olmayabilir. Fakat online bir platformda bunların hazır olarak bir arada bulunması ve kitabı hazırlayan yayın tarafından öğretmenlerin istifadesine sunulması, mekan algılama becerisine katkıda bulunacaktır.

B3.“İslamiyet’te önemli sayılan zaman ve mekânların değerini kavrama.” alt becerisi için, bir link verilmesini konuyla ilgili birçok resme ulaşmayı teklif ediyorum. (UygulamaEsasları:Ekleme)

B4. “Problem Çözme Becerisi” (UygulamaEsasları:Ekleme)

Öğrencilere neyin iyi neyin kötü olduğunu anlatmak onlarda kalıcı davranış değişikliği meydana getirmiyor. Bunun için konu başlarında kısa problem durumları sunulmalı. Örnek, 6. Sınıf 1. Ünite 2.konu “Güvenilir Kaynaklardan Bilgi Edinmenin Önemi” konusuna gelmeden önce, sosyal medyada uydurulan hadislerle ilgili bir problem durumu kısa bir hikayeyle sunulabilir. Derse kısa münazaralar ya da çözüm önerileriyle başlamak öğrencilerin bu becerisini geliştirecek ve dikkati canlı tutacaktır. Maalesef ders kitaplarındaki, dikkat çekmesi gereken sorular, güncel olmuyor ve oldukça  geniş içerikli oluyor.

C.Konu Başlıkları İle İlgili Görüşler:  (UygulamaEsasları:Diğer)

Konu başlıklarının konunun özeti mahiyetinde olması oldukça memnun edici. Örnek “Rabbimizin Emrindeki Manevi Görevliler: Melekler”

D.Öğretim Programının Kazanım Sayısının Yeterliliğine İlişkin Görüşler  (KazanımSayısı:Diğer)

Namaz konusunun 5. Sınıfta verilmesi isabetli olmuş. Fakat namaz konusundaki kazanımlara verilen ders saatleri çok az. 14 saat uygun görülmüş. Nasıl işleyeceğimin zihninde planını yaptıktan sonra 20 saatten daha çabuk işleyemem sonucuna varıyorum.  Tabloda gerekçeleriyle beraber uygun gördüğüm saatleri yazdım. Bu konulara, belirtilen saatte (14) kısaca değinebilirim fakat, bunu çocuklar kendilerine mal edemeyecektir. Her kazanımı verelim derken hiçbir şey kazandıramama tehlikesiyle karşı karşıya olabiliriz.

KazanımOlmasını tavsiye ettiğim ders saati süresi (Gerekçeler, örnek işleniş)KazanımOlmasını tavsiye ettiğim ders saati süresi (Gerekçeler, örnek işleniş)
1. Namazın Müslüman’ın hayatındaki yerini kavrar.

 

2 saat (Videolar. Örnek hikayeler )2. Ezan ve Kamet’i okur.

 

2 saat (Ezan okuma yarışması yarışma, Hz.Bilal, anlam karılaştırma, )
3. Namazın farzlarını açıklar.

 

3 saat (Oldukça geniş)4. Namazın çeşitlerini sıralar.

 

4 saat (Çok geniş)
5. Namazın kılınışını kavrar.( Cuma namazının kılınışına değinilecekse tatbik şart)4 saat (Birebir tatbik)6. Cemaatle namaz kılmanın önemini kavrar2 saat (Okul gezisi camiye gitme, cemaatle namaz kılan amcalarla röportaj..)
7. Namazı bozan durumları açıklar.1 saat(Oyun yarışma, sessiz sinema)8. Namaz kılmaya istekli olur.2 saat (Namaz hikayeleri ve sınıfça namaz günü, seccade tasarımı, )

 

#Sonuç: Kazanımlara daha fazla ders saati ayrılmasını teklif ediyorum. Zira namaz konusunda (çocuklara mal etmek için)  tatbik etme, hikaye- röportaj ve videolarla destekleme ihtiyacı hissediliyor. 14 saat namaz ünitesinin kazanımları için oldukça az. (KazanımSayısı:Diğer)

 

E.Eklenmesi teklif edilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımı (ÖlçmeVeDeğerlendirme:Ekleme)

Kitaptaki değerlendirmeler yeterli değil. Yine yayınevi online üniteyle ilgili belli bir tarihte sınav yapmalı. Öğrenciler yalnızca o tarihte online sınava girebileceğini bilmeli. Tüm ülke genelinde yapılan sınav sayesinde öğretmen de öğrenci de kendini tahlil edebilir.

 

#Öğretim programı ve ders kitabı tüm öğrencilere yaklaşık aynı dönemde aynı anda seslenebilme gücüne sahip. Program bu gücünü kullanarak,  öğrencilerin okul dışı ortamlarda müze,postane, darülaceze,kütüphanede bir araya gelmelerini sağlayabilir. GEREKÇE: Öğrenciler okul dışı ortamlarda sosyal becerilerini ve araştırma inceleme becerilerini geliştirebilir. (UygulamaEsasları:Diğer)

#Kitaptaki görseller yeterli değil. Eba’ya fotoğraf gönderimi sıkı kurallarla denetleniyor. Bunun için, ders kitabı link vererek, konuyla ilgili daha bol görsel sunmalı.Ayrıca kitaptaki değerlendirmeler yeterli değil. Yine yayınevi online üniteyle ilgili belli bir tarihte sınav yapmalı. Öğrenciler yalnızca o tarihte online sınava girebileceğini bilmeli. Tüm ülke genelinde yapılan sınav sayesinde öğretmen de öğrenci de kendini tahlil edebilir. (UygulamaEsasları:Diğer)

F.Diğer Meseleler:

#Programda yer alan, “Öğrenme Çıktıları” ismi oldukça mekanik ve ruhsuz. Zengin ve kadim lisanımızın daha kuvvetli ifadelere imkan tanıdığını düşünmekteyim. (UygulamaEsasları:Diğer)

#5. Sınıf 4. Ünite Adâb-ı Muâşeret  ünitesi  (1. Edep ve Hayâ 2. Nezaket ve Görgü Kuralları 2.1. Yeme İçme Adabı 2.2. Giyim Kuşam Adabı 2.3. Ziyaret Adabı 2.4. Konuşma Adabı 2.5. Alışveriş Adabı 2.6. Yolculuk Adabı 2.7. Sanal Âlemde İletişim Adabı 3. Selamlaşma) çok yerinde olmuş. Fakat bu kadar önemli bir konu ne yazık ki son haftalara denk gelmiş. Bu muhtevanın diğer kademelerde de yer alması ve hatta ayrı bir ders olması büyük bir ihtiyaca cevap verecektir. (UygulamaEsasları:Diğer)

#5.Sınıf 4. Ünite 2.7. Sanal Âlemde İletişim Adabı konusuna yönelik bizzat sanal alemde uygulama yapmak, internet ortamında adaba aykırı noktaları tespit etmek yerinde olacaktır. Yine ders kitabının böyle bir ortamı, (link)bağlantı aracılığıyla sunması ya da sanal uygulama ile öğrencileri aktif kılması kalıcı öğrenme sağlayacaktır. Sözlü olarak “çocuklar, internette de dedikodu yapmamalıyız, kaba ifadeler kullanmamalıyız, insanları incitmemeliyiz” demek yeterince etkili olmayacaktır. (UygulamaEsasları:Ekle)

#6.sınıf 4. Ünite “AHLAKİ İLKE VE DEĞERLERIMIZ‘’ de unutulmaya yüz tutmuş kavramların yer alması ve üstelik kadim medeniyetimizdeki (kadirşinaslık, diğerkamlık) isimleriyle yer alması oldukça memnun edici. Bu kavramlardan “alçak gönüllülüğün” “insanı yüceltmesi” noktasıyla başlıkta ele alınması da çok yerinde olmuş. (Kazanım:Diğer)

#7. sınıf GÜNLÜK HAYATTA İSLAM ünitesinin ilk başta yer alması çok güzel. Ne yazık ki çoğu zaman buna benzer, hayata dair meseleler en son ünitede karşımıza çıkıyor, örneğin 6.sınıf Ahlaki ilke ve değerlerimiz ünitesi. (UygulamaEsasları:Diğer)

 

Diğer Raporlar için tklynz:

Temel Dini Bilgiler: http://hayalgucugelistirenodevler.com/ogretim-programi-degerlendirme-raporu_-temel-dini-bilgiler-i-ii/
Temel Dini Bilgiler İho: http://hayalgucugelistirenodevler.com/ogretim-programi-degerlendirme-raporu_-temel-dini-bilgiler-iho/
Peygamberimizin Hayatı: http://hayalgucugelistirenodevler.com/ogretim-programi-degerlendirme-raporu_-peygamberimizin-hayati/

aporu_-peygamberimizin-hayati/

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir