Öğretim Programı Değerlendirme Raporu_ Peygamberimizin Hayatı

Peygamberimiz’in Hayatı Dersi Taslak Öğretim Programı

Değerlendirme Raporu

 (Parantez içlerindeki ifadeler, ne açıdan değerlendirildiğine işaret ediyor.)

Genel

-Ünite ismi yerinde bir tercih olmuş. (Kazanım:diğer)

-Konular günlük hayatla iç içe olacak şekilde seçilmiş ve açıklayıcı başlıklar seçilmiş. (Kazanım:ekleme)

 

 • Konuların yayılması isabetli fakat konu bütünlüğü sağlanması nasıl olacak? Bir öğrencinin ortaokul boyunca bu dersi peş peşe alması çok mümkün gözükmüyor. (Uygulama:Değiştirme)

 

 1. sınıf
 • Ünite 1
  • Sütanne çevre ile daha çok alakalı.(Kazanım:değiştirme)
 • Ünite 2
  • Kazanım, Hz.Ali, Hz.Zeyd’e vurgu yapılabilir. (Kazanım:ekleme)
  • Kazanım Namaz kılarken Hz. Hasan ve Hüseyinle olan dialoglara benzer dialoglar kitaplarda  bolca yer almalı. (Kazanım:ekleme)
 • Ünite 3
  • Peygamberler tarihi genelde ilgi çekici olur, daha uzun tutulabilir. (Kazanım:ekleme)
 • Ünite 4
 • Ünite 5
  • Çocuk sahabeler konusuna daha fazla ağırlık verilmeli. Çocuk sahabe kitap serilerinin yayın evleriyle anlaşmaya gidilebilir.

Daha çok örnek hikayeler verilebilir. Hatta her üniteye geçişte bir sahabe ismi verilip, bu ayın konusunun …. çocuk sahabe olduğu ilan edilebilir. Böylece pano süsleme, araştırma inceleme konusunda daha net isimlere ulaşılabilir. (Kazanım:ekleme) / (Uygulama: Ekleme)

 • Kazanım ashabı suffa, vahiy katibliği, hadis nakil konularına yer vermek gerekir. (Kazanım:ekleme)
 • Ünite 1
  • Kabe hakemliği 35 yaş gençliğe girmeyebilir. .(Kazanım:değiştirme)
  • Kazanım başlığı (Güvenilir ve Toplumsal Sorunlara Duyarlı Bir Genç: Hılfu’l-Fudûl ) daha cezbedici ve harekete geçirici olabilir. Mesela öğrencileri, okuldaki haksızlıklarla mücadele etmeye çağıran bir birlik kurmaya davet edebilir. “Erdemliler Kulubu kuralım, haksızlığa göz yummayalım) gibi bir isimle öğrenciler faal olmaya çağrılabilir. Kantinde zayıfların ezilmemesi, haraç kesilmemesi, küçük öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalmaması için öğrencilerin harekete geçmeleri sağlanmalı.(Uygulama:Ekleme)
 • Ünite 2
  • Musab b Umeyr’in , Medineye öğretmen örnek olarak görevlendirilmesi eklenebilir. Gençlerin 6. Sınıfta verilmesi son derece isabetli olmuş. Kendilerine rol model seçmeye çoktan başlıyorlar bile. .(Kazanım:ekleme)
  • İmkan olsa da 6. Sınıf 2. Ünite haftalarca işlense. Kısa filmler çekilerek, piyesler yapılarak, hikaye kitapları okunarak sindire sindire işlenebilse keşke.(KazanımSayısı:diğer)
 • Ünite 6
  • Kutsal emanetlere yer verirken Topkapı sarayı müzesi ziyareti teşvik edilmeli (uygulama:ekleme)
 1. sınıf
 • Ünite 2
  • Kazanım Ebu Talip ve Hz. Ali ‘ye yer verilebilir. .(Kazanım:ekleme)
 • Ünite 5
  • Kazanım 2 muhacir ensar konusu oldukça önemli. Dersin işlendiği tüm beldede-tüm ilçede öğrencilerle ortak bir proje yapılmalı. Öğrenciler mültecilerin bol olduğu bu dönemlerde,sahabe fedakarlığını somut yaşantılar ile hayatlarına yerleştirmeli. Bu da öğretim programı ve ders kitaplarının tüm öğrencileri aynı vakitte aynı projeye yönlendirmesiyle mümkün olabilir. Örneğin, mahalle muhtarınızdan, ihtiyaç sahibi bir ailenin adresini isteyin ve sahabeden ensar gibi onları himaye edin , şeklinde bir organizasyon isabetli olacaktır. (uygulama:ekleme)
 • Ünite 6
  • Su kasidesi gibi örneklere kitapta da yer verilmeli. (uygulama:ekleme)

 

 1. sınıf
 • Ünite 3
  • Kazanım “İnsanı kötülüklerden arındırması” nın zayıf ve noksan bir ifade olduğu kanısındayım. (kazanım:diğer)

 

Beceriler İle İlgili Görüşler: (Teklif) (uygulama:ekleme)

”Araştırma ve sorgulama becerisi” ne yönelik, kitapta, belli araştırma konularının olmasını teklif ediyorum. Öğrenciler her ilde belli bir müzeye- belli bir kitaba-belli bir mekana  yönlendirilmeli.

Öğrencilerin nereye gideceği il il ders kitabında yer alamaz. Bunun için online bir platformda, o ile- o beldeye ait, üniteyle irtibatlı gezi mekanları ilan edilecek.

Örnek: 8. Sınıf 6. Ünite Kutsal Emanetler konusu için İstanbul’dakiler  “Topkapı Sarayı Müzesi” ne yönlendirilecek. O hafta, bu dersi alan öğrencilerin, ailecek o müzede araştırma yapmaları heyecan verici olacaktır.

Ya da ders kitabındaki bir soru, aynı amaca yönelik, birbirini tanımayan onlarca öğrenciyi  – kitap, eser araştırması için-, şehrin kütüphanesinde bir araya toplayarak, araştırma ve sorgulama becerisine katkı sağlayacaktır. Kütüphanelerde, ders kitaplarındaki soru üzerine bir araya gelmiş farklı okul öğrencileri, birbirlerini araştırmaya teşvik edecektir. Kütüphaneler, müzeler aynı amaç için araştırma yapacak öğrencilerle dolacaktır.

 1. “Mekân, Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi” (uygulama:ekleme)

“Harita ve grafik yorumlayabilme”  becerisini arttırmak için, ders esnasında çok fazla haritaya ihtiyaç duyuyorum. Kitap hacmini büyüteceği için, konuyla irtibatlı çok sayıda haritanın ders kitabında yer alması mümkün olmayabilir. Fakat online bir platformda bunların hazır olarak bir arada bulunması ve kitabı hazırlayan yayın tarafından öğretmenlerin istifadesine sunulması, mekan algılama becerisine katkıda bulunacaktır.

3.“İslamiyet’te önemli sayılan zaman ve mekânların değerini kavrama.” (uygulama:ekleme)

Bu alt beceri için, bir link verilmesini konuyla ilgili birçok resme ulaşmayı teklif ediyorum.

 1. “Problem Çözme Becerisi” (uygulama:ekleme)

Öğrencilere neyin iyi neyin kötü olduğunu anlatmak onlarda kalıcı davranış değişikliği meydana getirmiyor. Bunun için konu başlarında kısa problem durumları sunulmalı. Derse kısa münazaralar ya da çözüm önerileriyle başlamak öğrencilerin bu becerisini geliştirecek ve dikkati canlı tutacaktır. Maalesef ders kitaplarındaki, dikkat çekmesi gereken sorular, güncel olmuyor ve oldukça geniş içerikli oluyor.

 

 

Sonuç:
-Konular ve kademelere göre tasnifler yerinde. Fakat malesef seçmeli dersleri birbiri ardınca öğrenci alamıyor. Belki 4 yıl boyunca iki kere alacak, belki bir.6. sınıfta da 8. sınıfta da olması mümkün.  Bu da dersin, ortadan yahut sondan talim edilmesi, diğer kademelerden kopuk bir şekilde işlenmesi manasına geliyor. (uygulama:diğer)/ (kazanım:diğer)

-Ünite isimlendirmesi, hayatla iç içe başlıklar ve kazanımlar dikkat çekici olmuş, son derece memnun edici.(uygulama:diğer)

 

Diğer Raporlar için tklynz:

Temel Dini Bilgiler: http://hayalgucugelistirenodevler.com/ogretim-programi-degerlendirme-raporu_-temel-dini-bilgiler-i-ii/
Temel Dini Bilgiler İho: http://hayalgucugelistirenodevler.com/ogretim-programi-degerlendirme-raporu_-temel-dini-bilgiler-iho/
Peygamberimizin Hayatı: http://hayalgucugelistirenodevler.com/ogretim-programi-degerlendirme-raporu_-peygamberimizin-hayati/

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir